Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.

 

 

Oferta wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni pokoi biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7.

Pokoje biurowe znajdują się w budynku dwukondygnacyjnym  na parterze oraz pierwszym piętrze.

W sumie do wynajęcia mamy 10 pokoi o powierzchni 17,6 m 2 każdy.

Obiekt położony jest zaledwie 2,5 km od centrum miasta. W odległości ok 400 m znajduje sie węzeł komunikacyjny tramwajowy (nr linii  3, 5, 18, 50) oraz autobusowy (nr linii 164, 140), ok 200m stacja Kraków Młynówka – przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 118, obsługujący pociągi pasażerskie z Dworca Głównego w Krakowie do Portu Lotniczego -Balice

 

Charakterystyka oferowanej powierzchni:

 • wejście do ul. Wybickiego 7,
 • całodobowa ochrona,

 

Zgodnie z założeniami właściciela Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w stanie istniejącym lub do samodzielnego wykończenia.

 

Główne warunki umowy najmu:

 

Stawka za powierzchnię - 47,25 zł/m2 netto z mediami

 

W skład opłat wchodzi:

 • sprzątanie powierzchni wspólnej w Budynku,
 • wywóz śmieci
 • utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz Budynku, odśnieżanie,
 • ochrona fizyczna Budynku,
 • energia elektrycznej
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków bytowych,
 • podatki związane z Budynkiem zapłacone przez Wynajmującego,
 • zarządzanie Budynkiem

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.  012 633 60 75

 

Dotacje na innowacje

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych ” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 28.10.2020 r. godz. 14:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny

 

Wzór umowy

Oświadczenie RODO

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 30.10.2020 r. godz. 15:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

 

Ofertę wraz z kosztorysem szczegółowym wykonawczym na podstawie załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, w kopercie z opisem: „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno" albo osobiście w sekretariacie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 do dnia 24.08.2020 r. do godz. 15:00. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy i karta gwarancyjna

Specyfikacja techniczna wykonania

Przedmiar robot

Zestawienie materialów

RODO

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na

Świadczenie kompleksowej obsługi notarialnej na rzecz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  w terminie do 31.08.2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na Świadczenie kompleksowej obsługi notarialnej na rzecz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieprzedłużono termin składania ofert do 07.09.2020 r. godz. 15:00.

 

Zaproszenie

Formularz ofertowy wersja edytowalna

Formularz ofertowy

Wzór umowy 

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Świadczenie kompleksowej obsługi notarialnej na rzecz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” spośród nadesłanych ofert wybrano:

 

Kancelarię notarialną:

"ARNOLD WALCZEWSKI NOTARIUSZ" z siedzibą w Krakowie,

Barska 61,

30-307 Kraków

 

Dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 24.08.2020 r. godz. 15:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

 

Ofertę wraz z kosztorysem szczegółowym wykonawczym na podstawie załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, w kopercie z opisem: „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno" albo osobiście w sekretariacie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 do dnia 24.08.2020 r. do godz. 15:00. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy i karta gwarancyjna

Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót

Przedmiar robót

Oświadczenie RODO

Zestawienie materiałów

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno” przedłużono termin składania ofert do 31.08.2020 r. godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy o tym, iż termin wykonania zamówienia został wydłużony do 31.12.2020 r.

 Ofertę wraz z kosztorysem szczegółowym wykonawczym na podstawie załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, w kopercie z opisem: „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno" albo osobiście w sekretariacie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno” przedłużono termin składania ofert do 07.09.2020 r. godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy o tym, iż termin wykonania zamówienia został wydłużony do 31.12.2020 r.

 Ofertę wraz z kosztorysem szczegółowym wykonawczym na podstawie załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, w kopercie z opisem: „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno" albo osobiście w sekretariacie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym pragniemy poinformować o unieważnieniu postepowania na  Prace remontowe i przebudowę klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2 Mogilno (Huta Palędzka”  dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych" Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7, 31-261 Kraków ze względ,u iż

oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i informujemy, iż w najbliższym czasie zamawiający podejmie decyzje w zakresie ponowienia postepowania.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na "Sporządzenie wyceny udziałów Ośrodka Badawczo Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o. metodą dochodową i księgową " dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 31.07.2020 r. godz. 14:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie

Formularz Ofertowy

Formularz ofertowy Wersja Edytowalna

Umowa

Klauzula

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące oferty na „Sporządzenie wyceny udziałów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. metodą dochodową i księgową:

       1.Jaki ma być cel wyceny udziałów Spółki?

Celem wyceny jest sprzedaż udziałów.

 

 1. Wg stanu na jaką datę ma być sporządzona wycena?

Wycena ma być sporządzona wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

 1. Jaka jest ilość zatrudnionych pracowników w Spółce?

Ilość zatrudnionych pracowników w Spółce na podstawie umowy o pracę wynosi 28 osób.

 

 1. Czy Spółka posiada akcje lub udziały w innych spółkach, jeśli tak to prosimy o podanie w jakich podmiotach i jaki procent akcji/udziałów posiada?

Spółka nie posiada akcji lub udziałów w innych spółkach.

 

 1. Czy Spółka posiada WNiP w postaci patentów, licencji, znaków towarowych/marki, jeśli tak to prosimy o informację ile i jakie to są?

 

Spółka nie posiada WNiP w postaci patentów, licencji, znaków towarowych.

 

 1. Czy spółka posiada majątek nieoperacyjny, jeśli tak to ile i jaki?

Spółka nie posiada majątku operacyjnego.

 

 1. Czy spółka posiada i na etapie sporządzenia wyceny przekaże wykonawcy prognozy finansowe spółki do roku 2025?

Spółka nie posiada prognoz finansowych do roku 2025.

 

 

 1. Czy w związku z ofertą i ewentualną współpracą przy Sporządzaniu wyceny udziałów   będzie potrzebne też opracowanie operatów dot. nieruchomości do wyceny metodą skorygowanych kapitałów własnych?

Nie będzie potrzebne opracowanie operatów dot. nieruchomości. Operat został opracowany na początku bieżącego roku.

 

Informujemy, że wszelkie dane finansowe Spółki, wielkość sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej, wynik netto czy też inne dane finansowe udostępnimy wybranemu Oferentowi.

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn. „Sporządzenie wyceny udziałów Ośrodka Badawczo Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o. metodą dochodową i księgową" zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie rabatu.

 Rabat proszę wyrazić w procencie (%) od ceny netto wskazanej w ofercie pierwotnej. Oświadczenie w przedmiocie udzielenia rabatu proszę przesłać na adres e-mail sekretariat@chemkop.pl do dnia 17.08.2020 do godz. 13.00.

 

Nie nadesłanie oświadczenia w sprawie udzielania rabatu ww. zakreślonym terminie zostanie uznane jako brak udzielenia rabatu i podtrzymanie ceny wskazanej w ofercie do czasu upływu terminu związania ofertą.

Decyduje data i godzina wpływu pod wskazany adres poczty elektronicznej.

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na Sporządzenie wyceny udziałów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. metodą dochodową i księgową"Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7

31-261 Kraków, spośród nadesłanych ofert wybrano:

 

BudoService  Z.U.H. Sp. z.o.o

Kościuszki 31,  

41-500 Chorzów

kwota netto przedstawiona  w ofercie 6300 zł 

 

Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi zaproszenia oraz jest najkorzystniejsza cenowo. 

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie.

 

Top