Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.

 

 

Dotacje na innowacje

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na Świadczenie usług Kierownika Projektu p.n.: „Modernizacja i adaptacja budynku C na nową siedzibę spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o.” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 19.05.2020 r. godz. 14:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy PDF

Projekt umowy

Klauzula

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 Zawiadamiamy, że w postępowaniu na "Świadczenie usług Kierownika Projektu p.n.: „Modernizacja i adaptacja budynku C na nową siedzibę spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o." została wybrana oferta złożona przez:

 

PROF.-BUD Janusz Lelek

ul. Łużycka  49/54 

30-658 Kraków

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na

 „Zaprojektowanie, wykonanie, umieszczenie na serwerze oraz usługa utrzymania i bieżącej obsługi strony internetowej Ośrodka Badawczo Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy " dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 28.05.2020 r. godz. 14:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy PDF

Projekt umowy

Klauzula

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

Zamawiający ocenia wszystkie strony przesłane w portfolio przez wykonawcę, przy czym końcowy wynik będzie stanowić średnia ocen z przesłanych stron.

Wynik końcowy zgodnie z zapisem jest obliczany według wzoru  70% cena 30% (walory estetyczne oraz strona techniczna przedstawionych stron w portfolio).

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w trybie zapytania ofertowego „Zaprojektowanie, wykonanie, umieszczenie na serwerze oraz usługa utrzymania i bieżącej obsługi strony internetowej Ośrodka Badawczo Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  

 

Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna

ul. Wałowa 10/3

84-200 Wejherowo 

za cenę 8 325 netto 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę oraz inne kryteria odnoszące się do przedstawionego zamówienia a określone w zapytaniu ofertowym. 

 

 

Top