Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Kontakt
Kontakt

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.

ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

SEKRETARIAT:

tel. 012 633 60 75
fax 012 634 58 28

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Łukasz Ruchała
e-mail: lukasz.ruchala@chemkop.pl
tel. 012 633 60 75

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju - Władysław Uthke
e-mail: wladyslaw.uthke@chemkop.pl
tel. 012 635 70 50

Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy - Jolanta Lang
e-mail: jolanta.lang@chemkop.pl
tel. 012 635 70 30

Pełnomocnik Zarządu d/s Systemu Zarządzania Jakością - Tomasz Kosowski
e-mail: tomasz.kosowski@chemkop.pl
tel. 012 635 70 20  

RADA NAUKOWA:

dr inż. Andrzej Gardeła - przewodniczący
mec. Łukasz Ruchała
mgr inż. Mariusz Chromik
mgr inż. Tomasz Kosowski
mgr inż. Tomasz Kubacka    
mgr inż. Ewa Rogowska-Potrawka   
mgr inż. Władysław Uthke
 

Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników:

Kierownik Zakładu - Tomasz Kosowski
e-mail: tomasz.kosowski@chemkop.pl
tel. 734 469 984

Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska:

Kierownik Zakładu - Andrzej Gardeła
e-mail: andrzej.gardela@chemkop.pl
tel. 012 633 04 86

Zakład Badań i Projektów Górniczych:

Kierownik Zakładu - Józef Bieniasz
e-mail: jozef.bieniasz@chemkop.pl
tel. 012 635 70 40

Zakład Geofizyki Górniczej:

Kierownik Zakładu - Tomasz Kubacka
e-mail: tomasz.kubacka@chemkop.pl
tel. 734 412 074

Top