Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

W ponad czterdziestoletniej działalności CHEMKOPu poza początkowym okresem, kiedy dominowała tematyka otworowej eksploatacji siarki (lata 1967-1974) zagadnienia, którymi obecnie zajmuje się Zakład NS stały się dominujące i wiodące dla działalności Ośrodka.

Obejmują one przede wszystkim badania, projektowanie i doradztwo wspierające przemysł solny i rafineryjny, przemysł chemiczny bazujący na soli, jako surowcu oraz gazownictwo skoncentrowane na tworzeniu, doskonaleniu i wdrażaniu nowych technologii i nowych zastosowań dla złóż minerałów rozpuszczalnych w wodzie.

Zakres tematyczny naszych usług obejmuje przede wszystkim podziemne magazynowanie gazu ziemnego i innych gazów oraz ciekłych węglowodorów w kawernach solnych, górnictwo i ługownictwo soli i innych rozpuszczalnych ewaporatów, wiertnictwo, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, geologię, hydrogeologię oraz geomechanikę. Rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe związane z podziemnym magazynowaniem wodoru, jako sposobu magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Posiadając rozległe i wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę o unikalnych kompetencjach oferujemy swoim klientom i partnerom stale poszerzającą się zaawansowaną wiedzę technologiczną dotyczącą wszystkich aspektów podziemnego magazynowania oraz składowania w złożach soli, górnictwa solnego. Nasza oferta obejmuje cały okres przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego - od prac badawczych przez fazę koncepcji i studiów wykonalności, projektowanie i przygotowanie dokumentów koncesyjnych aż do nadzorowania realizacji i rozruchu (w zakresie części podziemnej inwestycji).

Pracowaliśmy dla wielu wiodących polskich firm i koncernów, w tym: Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) S.A., Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Operatora Rurociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN S.A., Operatora Logistycznego Paliw Płynnych OLPP S.A., Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi KGHM S.A., Investgas S.A., Operatora Systemu Magazynowania OSM Sp. z o.o., CIECH S.A., PCC Rokita S.A., kopalni soli Kłodawa, Wieliczka i Bochnia oraz innych firm.

Oprócz naukowo-badawczych kontaktów pod patronatem Solution Mining Research Institute (SMRI)nasz Zakład realizował prace i dostarczał oprogramowanie dla partnerów w wielu krajach:

 • Gaz de France, SOFREGAZ, Paryż, Francja;
 • DOW Deutschland, Ohrensen, Niemcy;
 • DEEP, Bad Zwischenahn, Niemcy;
 • Institut za Rudarska Istraživanja, Tuzla, Bośnia;
 • Rudnik Soli Tuzla;
 • Soda Sanayii, Turcja;
 • Solivary, Presov, Słowacja;
 • ABB SAE Sadelmi, Włochy;
 • AKZO NOBEL, Niemcy;
 • RUHRGAS, Niemcy;
 • SOLVAY QUIMICA, Hiszpania;
 • SOLVAY S. A., Belgia;
 • GEOSTOCK, Francja;
 • SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC, Wielka Brytania;
 • ETI SODA, Turcja;
 • PetroChina, Chiny;
 • ALKIM ALKALI, Turcja;
 • EnCana, Kanada;
 • ESK, Niemcy;
 • PIMAI Salt, Tajlandia;
 • CNRL, Kanada;
 • Subsurfase Technology Inc. USA;

Sodawerk Stassfurt GmbH, Niemcy

Top