Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Nasza oferta dla partnerów w Polsce i za granicą obejmuje:

  • prace badawcze: studia naukowe i laboratoryjne, analizy, modelowanie komputerowe;
  • prace inżynieryjne: oceny złóż i zasobów, studia wykonalności inwestycji, projekty górnicze od wstępnej koncepcji po projekty techniczne, sporządzenie harmonogramów i planowanie;
  • specjalistyczne technologie ługowania soli kamiennej i innych rozpuszczalnych minerałów;
  • wspomagane komputerowo projektowanie i nadzór nad ługowaniem i operacjami magazynowymi;
  • specjalistyczne oprogramowanie dla procesu ługowania - WinUbro, specjalistyczne oprogramowanie dla podziemnego magazynowania gazu ziemnego - WinKaga.
  • usługi inżynieryjne: badania geologiczne, pobieranie próbek, interpretacja testów laboratoryjnych, komputerowe modelowanie ługowania i geomechaniki, interpretacja rozwoju komory zmierzonej echosondą;
  • konsultacje, doradztwo, nadzory.
Top