Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.

Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

ul. J. Wybickiego 7, 31 - 261 Kraków

Kierownik Zakładu
mgr inż. Władysław Uthke
wladyslaw.uthke@chemkop.pl
tel. + 48 12 635 70 50
kom. + 48 603 652 329

Top