Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników
Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Laboratorium Badań Górniczych CHEMKOP’u ma 40 lat doświadczeń w testach ługowniczych, ługowaniu modeli komór w blokach soli oraz w testach geomechanicznych dla różnych dziedzin ługowania podziemnego minerałów i dla klasycznych kopalń soli.

Określanie ługowalności skał solnych

W podziemnym ługowaniu komór w złożach soli kamiennej do celów magazynowych oraz wydobywczych i eksploatacji ługowniczej innych soli rozpuszczalnych potrzebne są parametry możliwe do zbadania w warunkach laboratoryjnych. Wykonujemy testy oparte na własnych metodykach dotyczące:

 • Szybkości ługowania na próbach soli kamiennej (wykonano testy dla wszystkich rozpoznanych złóż soli w Polsce);
 • Różnych własności ługowniczych dla soli rozpuszczalnych w wodzie (wykonano testy dla minerałów ze złóż w Brazylii, Kanadzie, Turcji, Holandii, Niemczech, Słowacji i innych krajach);
 • Określenie ilości części nierozpuszczalnych w solach;
 • Wpływu temperatury i rodzaju medium ługującego na ługowalność minerałów.


Modele fizyczne w blokach solnych

Dla badań technologii ługowania i dla projektowania komór wykonujemy:

 • Badawcze modele komór ługowanych w dużych blokach soli kamiennej;
 • Modelowanie charakterystycznych etapów ługowania komory;
 • Pomiary technicznych parametrów rządzących procesem ługowania;
 • Rejestrację przebiegu ługowania i rozwój komory różnymi metodami.

Badania laboratoryjne nowych technologii ługowania na modelach fizycznych

Prowadzimy:

 • Badania na modelach ługowania komór w blokach minerałów rozpuszczalnych;
 • Modelowanie nowych metod ługowniczych, w tym ługowania tunelowego;
 • Modelowanie metod ługowniczych dla nowych minerałów rozpuszczalnych;
 • Pomiary charakterystycznych parametrów rozpuszczalnika, otrzymywanego roztworu oraz rozwoju komory, potrzebnych dla opracowania nowej technologii procesu ługowania;

Klasyczne testy geomechaniczne prób soli ze złóż dokumentowanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie

Wykonujemy:

 • Przygotowanie prób soli z rdzenia i z bloków skalnych;
 • Testy wytrzymałości doraźnej dla określenia własności formacji skalnych;
 • Testy wytrzymałości doraźnej prób skał solnych w jedno- i  trójosiowym stanie naprężeń i w zakresie temperatury od   20°C  do  +90°C.

Testy reologiczne skał solnych ze złóż rozpoznawanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie

Wykonujemy:

 • Przygotowanie prób soli z rdzenia i z bloków solnych do testów reologicznych;
 • Długotrwałe testy pełzania i relaksacji soli w jedno- i trójosiowym stanie naprężeń i w temperaturze do 90°C na unikalnym zestawie pełzarek jedno- i trójosiowych.
 • Czas trwania testów - od kilku dni do 3 lat.

Badania modelowe materiałów wypełniających dla hydraulicznego podsadzania wyrobisk górniczych lub kawern ługowniczych w złożach soli.

Możemy wykonać:

 • Wybór materiału dla wypełniania wielkogabarytowych komór w złożach soli
 • Badania własności fizyko-mechanicznych mieszanek wypełniających;
 • Badania modelowe hydraulicznego wypełniania komory i stopnia zanieczyszczenia solanki w kontakcie ze składnikami mieszanki wypełniającej;

Kontakt

mgr inż. Tomasz Kosowski +48-12-635-71-05 tomasz.kosowski@chemkop.pl

Top