Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej
26-10-2015

Zakończenie projektu pt. Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych

We wrześniu 2015 roku - ukońoczono realizację projektu pt. "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych". Projekt ten został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr POIG 01.0400-12-030/13).

Top