Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej
19-11-2012

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne

W dniach 11 - 13 października 2012 r. w Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się XVIII Międzynarodowe Sypozjum Solne "Quo Vadis Sal" organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. Wiodącym tematem sympozjum było: POEKSPLOATACYJNE ZAGOSPODAROWNIE WYROBISK GÓRNICZYCH W ZŁOŻACH SOLI.

Patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak. Sympozjum zgromadziło przedstawicieli ponad 50 przędsiębiorstw i instytutów naukowych zajmujących się tematyką zarówno górnictwa solnego, jak również przedstawicieli branży energetycznej z Polski, jak i z wielu innych krajów Europy. Byli to m.in. IKS SOLINO S.A., Investgas S.A., PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Hydro Nafta Sp. z o.o., CHEMKOP Sp. z o.o., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., PRWiG Sp. z o.o., Sandvik Polska Sp. z o.o.

W sympozjum brali czynny udział reprezentanci Zakładu Geofizyki OBR GSChem CHEMKOP. Zaprezentowali poster przedstawiający aktualną ofertę i potencjał Zakładu.

Top