Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej

Zakład Geofizyki Górniczej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce wykonawcą pomiarów echometrycznych kształtu i wymiarów podziemnych kawern. Od 1974 r. do chwili obecnej wykonano ponad 6 tysięcy takich pomiarów. Realizowane są one nawet w kawernach o bardzo zróżnicowanych kształtach i wypełnionych różnymi mediami.

Do realizacji pomiarów wykorzystywany jest system ECHOSONDA CHEMKOP zaprojektowany i stworzony w ramach działalności Zakładu. System ten bazuje na echosondzie z głowicą uchylną.

Do obsługi pomiarów, ich interpretacji oraz wizualizacji wyników, analizy danych i tworzenia raportów stworzono własne, specjalistyczne oprogramowania zawarte w pakiecie „ECHO-CRAC”.

Zarówno sprzęt pomiarowy, jak i oprogramowania są stale ulepszane i dostosowywane do potrzeb i wymogów Klientów.

Zespół pracowników zakładu to wykształcona kadra. Jej myśl inżynierska, bazująca na wieloletniej praktyce i ciągle rozwijanej wiedzy teoretycznej, stanowi podstawę do stałego rozwoju i doskonalenia zarówno sprzętu pomiarowego, metodyk pomiarowych i interpretacyjnych, jak i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania. Ma to decydujący wpływ na wiarygodność i wymaganą dokładność pomiarów.

Wysoka jakość sprzętu, nowoczesne metodyki pomiarów i interpretacji oraz odpowiednie kompetencje zespołu naszych specjalistów pozwoliły na świadczenie usług poza granicami Polski, w krajach takich jak: Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Irak, Rumunia, Niemcy, Turcja, Słowacja.

Top