Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej

ULTRADŹWIĘKOWA ECHOSONDA Z GŁOWICĄ UCHYLNĄ

Podstawowym elementem systemu pomiarowego ECHOSONDA CHEMKOP jest echosonda ultradźwiękowa z obracającą się i uchylną głowicą. Oprócz echosondy w skład systemu wchodzą: wyciąg kablowy zamontowany na samochodzie pomiarowym, pulpit sterujący, obsługujący wszystkie funkcje pomiarowe echosondy, cyfrowa stacja nadawczo-odbiorcza, komputer rejestrujący i archiwizujący dane pomiarowe.

Echosonda Chemkop

System pomiarowy ECHOSONDA CHEMKOP umożliwia wykonywanie pomiarów echometrycznych w kawernach wypełnionych cieczą (solanka, węglowodory ciekłe) lub gazem pod ciśnieniem do 20 MPa.

Echosonda tego typu umożliwia opomiarowanie tych części kawerny, które są „niewidoczne” przy profilowaniu poziomym, w szczególności stropu i spągu kawerny, jak i ewentualnych bocznych odnóg.

Dane techniczne echosondy z głowicą uchylną:

Głębokość pomiaru do 2 000 m
Częstotliwość przetworników
sygnału ultradźwiękowego
f0= 47 kHz - poziomy i pionowy 
Szerokość wiązki przetwornika
poziomego w solance 
V: 5,5° ; H: 38,5°
Materiał konstrukcyjny Stal kwasoodporna i mosiądz   
Dokładność orientacji magnetycznej
kompasu elektronicznego
N = ± 1° 
Maksymalny zasięg w solance do 180 m
System obrotu 0° ÷ 360°  w sposób ciągły
System wychyłu -90° ÷ +90° 
Dokładność pomiaru odległości ± 0,2 m
Średnica 65 / 70 mm
Długość 2,8 m
Waga 35 kg
Zakres temperatury -5 °C ÷ +80 °C 

Zestaw pomiarowy, spełniając wymagania norm ATEX94/9/WE, zapewnia bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Dławica kabla karotażowego

DŁAWICA KABLA KAROTAŻOWEGO

Efektem prac rozwojowych Zakładu Geofizyki Górniczej OBR GSChem. „CHEMKOP” Sp. z o.o. w zakresiesprzętu służącego do realizacji pomiarów echometrycznych jest dławica kabla karotażowego. Umożliwia ona wykonywanie pomiarów w kawernach magazynowych wypełnionych gazem, ropą lub paliwami, w których ciśnienie nie przekracza 20 MPa.

Charakterystyka DŁAWICY CHEMKOP:

Uszczelnienie hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie uszczelnienia 200 bar
Temperatura pracy -18 °C ÷ +40 °C
Materiał stal nierdzewna
Masa 86 kg
Długość 2008 mm
Zasilanie pneumatyczne

Całość zestawu pomiarowego, spełniając wymagania odpowiednich norm, zapewnia bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

FLOTA SAMOCHODOWA

Flota samochodowa Zakładu Geofizyki Górniczej dostosowana jest do liczby zleceń i lokalizacji geograficznej naszych Klientów. Posiadamy samochody pomiarowe wyposażone w wyciąg kabla karotażowego i urządzenia niezbędne do sterowania wszystkimi funkcjami ECHOSONDY CHEMKOP, rejestracji sygnałów oraz do obsługi innych sond pomiarowych.

Kamaz Chemkop

W skład naszej floty wchodzą również samochody do przewozu ekip pomiarowych i osprzętu na miejsce pomiaru.

Posiadana flota samochodowa umożliwia nam wykonywanie pomiarów w kilku miejscach równocześnie. Zapewnia ona mobilność i wysoką dyspozycyjność naszych zespołów pomiarowych.

Stale unowocześniamy i rozwijamy naszą flotę samochodową, dostosowując ją do rosnących wymagań.

Top