Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska

ANALIZY

Proponujemy Państwu szeroki zakres usług kompleksowych wraz z poborem prób w terenie ( m.in. wody, rdzeni solnych, solanki), transportem oraz przeprowadzeniem analizy z dziedziny analizy chemicznej klasycznej oraz instrumentalnej.

W laboratorium wykonujemy także m.in.:

 • Badania tożsamości i zawartości substancji aktywnych w produktach leczniczych oraz jakości tych produktów zgodnie w normami i przepisami określonymi przez GMP.
 • Badania produktów leczniczych ( wraz z certyfikatem świadectwa jakości wg metodyk opartych na FP zgodnie z wymogami GMP i GLP na kwalifikowanym chromatografie cieczowym (HPLC).
 • Badania produktów leczniczych ( wraz z certyfikatem świadectwa jakości wg metodyk opartych na FP zgodnie z wymogami GMP i GLP na kwalifikowanym chromatografie gazowym (GC)
 • Badania fizykochemiczne surowców chemicznych dla potrzeb dokumentacji geologicznej i dla celów technologicznych.
 • Badania składu chemicznego wód, wód kopalnianych (bez analizy bakteriologicznej).
 • Badania w gruntach składu gazu „między ziarnowego" i zaadsorbowanego w glebie na zawartość węglowodorów lekkich (metan, etan, propan, butan, izobutan) z możliwością wykorzystania ich w pracach związanych z poszukiwaniem złóż ropy i gazu, badania granicy wysadów solnych i lokalizacji uskoków tektonicznych. Badania prowadzone są według metodyki realizowanej w USA.
 • Badania fizykochemiczne rdzeni solnych i solanek.
 • Badania technologiczne związane z przeróbką soli i solanek.
 • Inne prace w zakresie chemii analitycznej i technologii chemicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • Prace badawcze, projektowe i realizacja budowy urządzeń do produkcji chloru gazowego w ilościach wymaganych technologicznie, bez konieczności budowania drogich magazynów chloru, stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego.

OFERTA PDF

Zobacz: Oferta badań laboratoryjnych 2016

W celu omówienia możliwości wykonania oraz określenia ceny analiz prosimy o kontakt z Kierownikiem Zakładu:
dr inż. Andrzej Gardeła tel. (12) 633 04 86.

SPRZĘT

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej jakości aparaturę, dzięki której mamy możliwość przeprowadzenia szeregu badań technologicznych oraz analiz chemicznych. W laboratorium znajdują się m.in.:

 • Chromatograf cieczowy Shimadzu Prominence
 • Chromatograf gazowy Shimadzu
 • Chromatograf gazowy Chrompack
 • UV-Vis
 • Aparat do destylacji
 • Aparatura do oznaczania chloru (Aparat Orsata)
 • Piec muflowy
 • Łaźnia wodna
 • Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy CX – 720 oraz 505 (pH, przewodność, mineralizacja ogólna)
 • HYDROLAB L10
 • Pipety wielomiarowe
 • Biurety automatyczne
 • Mieszadło magnetyczne
 • Waga analityczna
 • Waga techniczna
 • HACH (fotokolorymetr)
 • Refraktometr
 • Wagosuszarka
 • Titrator do miareczkowania metodą Karla-Fischera
 • Polarymetr
Top