Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska

Certyfikat GMP 2016:

Certyfikat ISO:

Zakład posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na wytwarzanie produktu leczniczego w zakresie kontrolnych analiz chemicznych - Zezwolenie NR GiF-IW-400/006_01_01/04/182/14.

Top