Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Lista referencyjna
Lista referencyjna

Poza Polską:

1. Kopalnia Soli Arabali, Fabryka Sody Arabali-Mersin, Turcja, 1973-1976, kopalnia otworowa, roczna produkcja 1 milion m3 solanki. Na prace CHEMKOP-u składały się podstawowe i szczegółowe prace inżynierskie, dostarczenie wiedzy praktycznej, technologia, nadzór, rozruch do pełnej zdolności produkcyjnej. Kontrakt był podpisany przez PHZ POLIMEX-CEKOP.

2. Kopalnia Soli Tušanj, Tuzla, Jugosławia (obecnie Bośnia), 1974-1984. Eksploatacja otworowa w starej podziemnej kopalni soli, roczna produkcja 1 milion m3 solanki. Na prace CHEMKOP-u składały się: prace badawcze, doświadczenia laboratoryjne i "in situ", podstawowe i szczegółowe prace inżynierskie, umowa licencyjna i technologia, nadzór, rozruch i eksploatacja do pełnej zdolności produkcyjnej. Kontrakt był podpisany przez PHZ KOPEX.

3. Kopalnia Soli Tetima, Tuzla, Jugosławia (obecnie Bośnia i Hercegowina), 1985-1990. Kopalnia otworowa, roczna produkcja 2 miliony m3 solanki. Na prace CHEMKOP-u składały się: podstawowe i szczegółowe prace inżynierskie, technologia, nadzór. Kontrakt był podpisany przez PHZ KOPEX.

4. Badania możliwości rozwoju przemysłu solnego i składowania podziemnego w Iraku, Bagdad, Irak, 1980. Kontrakt był podpisany przez PHZ POLSERVICE.

5. Kopalnia Soli Zbudza, Zbudza, Czechosłowacja (Republika Słowacji), 1991. Technologia i podstawowy projekt kopalni otworowej.

6. Kopalnia Soli Tušanj, Tuzla, Jugosławia (obecnie Bośnia), 1974-1984. Dostawa sprzętu (echosonda) i wiedzy praktycznej celem kontroli operacji górnictwa otworowego w złożu soli, pomiary echosondą w kopalni.

7. Kopalnia Soli Solivary, Prešov, Czechosłowacja (obecnie Słowacja), 1978-1979, 1993, 1997-2002. Dostawa sprzętu (echosonda) i wiedzy praktycznej dla celów kontroli otworowej eksploatacji złoża soli, pomiary echosondą w kopalni.

8. Kopalnia Soli Rimnicu-Vilcea, Ocna Mures, Tigru-Ocna, Rumunia, 1983-1985. Dostawa sprzętu (echosonda) i wiedzy praktycznej dla celów kontroli otworowej eksploatacji złoża soli, pomiary echosondą w kopalniach.

9. Kopalnia Soli Lauchstadt, Niemiecka Republika Demokratyczna (obecnie Niemcy), 1981. Pomiary echosondą w otworowej kopalni soli.

10. Kopalnia Salgema Minaracao, Maceio, Brazylia, 1985. Pomiary echosondą w kopalniach.

11. Instytut Górnictwa, Tuzla, Jugosławia (obecnie Bośnia), 1988. Sprzedaż oprogramowania komputerowego UBRO do modelowania otworowego wydobywania soli.

12. Solution Mining Research Institute (Instytut Badawczy Ługownictwa), Woodstock, Illinois, USA, 1991. Sprzedaż oprogramowania komputerowego do modelowania otworowego wydobywania soli.

13. Gaz de France (poprzez GEOGAZ, wspólne francusko-polskie przedsiębiorstwo), 1994. HORSALT - model komputerowy do symulowania poziomego (typu "tunel") ługowania kawern w złożach soli.

14. DOW Deutschland, Niemcy, 1996-2002. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

15. DOW Chemical, USA, 1978-2002. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

16. DEEP, Niemcy, 1996-2003. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

17. Kopalnia Soli Arabali, Fabryka Sody Arabali-Mersin, Turcja, 1996-2006. Regularne pomiary echosondą w kawernach solnych. Nadzór nad technologią ługowania.

18. SOLIVARY A.S., Prešov, Słowacja, 1997-2003. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

19. Naftoprojekt-CP Ltd., Słowacja, 1997. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

20. ABB SAE Sadelmi, Włochy, 1997. Sprzedaż modelu komputerowego KAGA eksploatacji kawerny przeznaczonej do magazynowania gazu.

21. AKZO NOBEL Salt b.v., Holandia, 1998-2003. UBROASYM. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

22. Soda Sanayii A.Ş., BOTAŞ, Turcja, 1999. Studium budowy podziemnego magazynu gazu i kopalni solanki w rejonie Tarsus.

23. Soda Sanayii A.Ş, Turcja, 2000. Studium podziemnego składowania odpadów pochromowych w kawernach solnych kopalni Arabali.

24. PLE/RUHRGAS AG, Niemcy, 2001-2003. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

25. Soda Sanayii A.Ş, Turcja, 2001. Wstępne studium możliwości budowy dla miasta Adana lokalnego podziemnego magazynu gazu ziemnego.

26. GEOSTOCK, Francja, 2002-2003. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

27. SOLIVARY A.S., Prešov, Słowacja 2002-2003. Inhibitor rozpuszczalności siarczanów wapniowych i magnezowych w solance ze złoża Prešov.

28. SOLVAY SA, Belgium, SOLVAY Quimica, Hiszpania, 2003. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

29. ETI SODA A.Ş., Turcja, 2003. Laboratoryjne testy ługowania bloku solnego trona, technologia ługowania dla eksploatacji trony.

30. ETI SODA A.Ş. Turcja, 2003-2004. Pomiary echosondą w doświadczalnych otworach ługowanych gorącą wodą w złożu Beypazari trona (naturalna soda).

31. SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC, Wielka Brytania, 2003-2004. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

32. PetroChina, Chiny, 2004. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

33. European Salt Company, Niemcy, 2004. WinUbro. Sprzedaż komputerowego modelu ługowania kawern asymetrycznych.

34. ETI SODA A.Ş., Turcja, 2005-2006. Usługi konsultigowe przy pracach nad system wydobycia otworowego trony metodą ługowania włącznie z pomiarami echosondą.

35. ALKIM, Turcja, 2005-2006. Usługi konsultigowe przy pracach nad system wydobycia otworowego glauberytu metodą ługowania włącznie z pomiarami echosondą.

 

W Polsce:

1. Zakład Produkcji Jodu, Łapczyca, 1974. Produkcyjny zakład doświadczalny do odzysku jodu z solanek jodo-bromowych - ocena geologii, technologia i projekty koncepcyjne i techniczne, wdrażanie, produkcja.

2. Podziemny Magazyn Polietylenu w Lubieniu Kujawskim, 1977-1980. Studia wykonalności, technologia, projekty koncepcyjne i techniczne części podziemnej, nadzór nad wierceniem otworów, badanie cementacji zarurowania.

3. Kopalnie Soli: Łężkowice, Siedlec, 1974-1990. Wdrażanie i rozwój technologii górnictwa otworowego, bieżąca kontrola technologiczna.

4. Kopalnie Soli: Góra, Mogilno 1974-2003. Wdrażanie i rozwój technologii górnictwa otworowego, bieżąca kontrola technologiczna.

5. Badanie możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w Polsce.

6. Badania możliwości podziemnego magazynowania gazu naturalnego w wysadzie solnym Mogilno, 1986, 1990. Wyposażenie otworów, geologia, geomechanika, technologia ługowania, pierwsze napełnienie, termodynamika.

7. Kopalnia Barytu, Boguszów, 1988. Zakład flotacyjny rudy barytu; 105 000 Mg na rok, opracowanie technologii.

8. Historyczna Kopalnia Soli w Wieliczce, 1983-1998, projektowanie i nadzór nad pracami zabezpieczającymi.

9. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu, Mogilno, PGNiG, 1989-2006. Opracowanie koncepcji magazynu. Kompletny projekt części podziemnej magazynu (projekty koncepcyjne, ZTE, projekty techniczne, nadzór nad wykonawstwem) w zakresie geologii, prac wiertniczych, ługowania kawern i wyposażenia otworów.

10. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu, Mogilno, PGNiG, 1989-1995. Ługowanie kawern gazowych - prowadzenie prac i nadzór.

11. Badania nad możliwościami podziemnego magazynowania paliw gazowych i płynnych w polskich złożach soli, 1992-1997.

12. Kopalnie Soli: Góra, Mogilno, Łężkowice, Magazyn Gazu w Mogilnie, Magazyn Ropy i Paliw w Górze, od 1976. Pomiary echosondą kawern w złożach soli. Regularnie przeprowadzane pomiary echosondą w ponad 60 kawernach. Rocznie wykonuje się średnio 40 pomiarów kawern.

13. Analiza możliwości i projekt koncepcyjny przekształcenia Kopalni Soli "Siedlec-Moszczenica" w wielofunkcyjny zakład górniczy - składowisko odpadów toksycznych. 1993-1997.

14. Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w Górze, Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., Petrochemia Płock, od 1996, koncepcja magazynu bazująca na przekształceniu istniejących komór eksploatacyjnych w komory magazynowe i wyługowaniu dodatkowo nowych komór, kompletny projekt części podziemnej magazynu obejmujący projekty koncepcyjne, KPP i projekty techniczne prac wiertniczych, ługowniczych i wyposażenia otworów

15. WinUbro, sprzedaż oprogramowania komputerowego do modelowania ługowania kawern, INVESTGAS sp. z o.o., 1996 r.

16. Analiza możliwości budowy podziemnego magazynu ropy naftowej w złożach soli w rejonie rurociągu naftowego "Przyjaźń", PERN, 1998 r.

17. Wstępna koncepcja techniczno-ekonomiczna otworowej eksploatacji soli w wybranym rejonie złoża "Bytom Odrzański" i możliwości budowy w wyługowanych kawernach podziemnego magazynu gazu, MJC, 1999 r.

18. Studium możliwości podziemnego magazynowania gazu płynnego (LPG) w kawernach Kopalni "Góra", 2001 r.

19. Podziemny Magazyn Ropy Naftowej i Paliw płynnych w Kopalni "Góra" - uruchomienie eksploatacji, testy szczelności w 6 komorach, 2001-2003.

20. Utylizacja odpadowego kwasu solnego w procesie elektrolizy, technologia produkcji chloru w elektrolizerze diafragmowo-dzwonowym, Zakłady Chemiczne ZACHEM - Bydgoszcz, 2002-2003.

21. Poprawa jakości solanki produkowanej w otworowej eksploatacji soli przez zastosowanie opracowanego inhibitora rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu; Inowrocławskie Kopalnie Soli, 2003-2004.

22. Studium budowy podziemnych magazynów węglowodorów ciekłych w złożach soli Lubień Kujawski i Łanięta; Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. 2003-2004.

23. Liczne projekty badawcze finansowane z funduszy własnych firmy, a dotyczące sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego i mierniczego, doskonalenia oprogramowania, podziemnego magazynowania węglowodorów, składowania odpadów, elektrochemii.

Top