Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
O nas
O nas

Wieloletnie doświadczenie, ogromny dorobek, stabilny zespół wysokiej klasy specjalistów, unikalna, nie tylko w skali Polski, oferta tematyczna, a przede wszystkim wysoka jakość świadczonych usług, projektów i opracowań - to naszym zdaniem najważniejsze elementy charakterystyki CHEMKOP.

Lista referencyjna naszego Ośrodka obejmuje obiekty i prace realizowane m. in. w byłej Jugosławii, Francji, Turcji, Iraku, Brazylii, byłym NRD, na Węgrzech i Słowacji. Stale współpracujemy z liczącymi się w świecie ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, m. in. z Gaz de France. CHEMKOP jest także członkiem prestiżowej organizacji o światowym zasięgu - Solution Mining Research Institute, USA.

CHEMKOP zaangażowany jest w przedsięwzięcia o znaczeniu makroekonomicznym (np. badania, projektowanie i nadzór nad realizacją części podziemnej Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu w Mogilnie). Swoją ofertę kieruje również do społeczności lokalnych i gmin, m. in. w dziedzinie ochrony środowiska, hydrogeologii czy gospodarki komunalnej. Zakres tematyczny naszej oferty obejmuje następujące zasadnicze grupy zagadnień:

 • górnictwo i ługownictwo soli
 • tworzenie podziemnych magazynów gazu i ciekłych węglowodorów w kawernach solnych
 • echometryczne pomiary kawern
 • specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
 • geologię, hydrogeologię i geotechnikę
 • problematykę ochrony środowiska, w tym:
  • bezpieczne składowanie odpadów
  • likwidacja skażeń wód podziemnych i gruntowych
  • proekologiczne instalacje wytwórcze chloru
 • miernictwo
 • badania laboratoryjne, analizy wód, soli, solanek oraz innych surowców
 • badania w kontroli jakości produktów leczniczych (Certyfikat GIF)

W każdym przypadku podejmujemy się realizacji pełnego zakresu prac - od fazy studialnej i koncepcyjnej, poprzez prace badawcze, rozpoznanie możliwości i warunków techniczno-ekonomicznych, projektowanie, transfer technologii, aż do nadzorowania realizacji i rozruchu.

Top