Ogłoszenia


Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli”.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na "Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, andres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (podając hasło w treści odrębnego e-maila) do dnia 10.12.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na "Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WYCENA NIERUCHOMOŚCI - NIE OTWIERAĆ". . Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia do 09.12. 2021 r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Świadczenie usług polegających na „Udział w wykonaniu dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych, związanych z zamierzonym podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji w złożu soli kamiennej Damasławek"

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na świadczenie usług polegających na „Udział w wykonaniu dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych, związanych z zamierzonym podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji w złożu soli kamiennej Damasławek" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, andres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila: „PRZETARG WYKONANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ”, (podając hasło w treści odrębnego e-maila) do dnia 08.12.2022 r. do godz. 14.00

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szanowni Państwo,
Postępowanie zostało unieważnione.

Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 7.12.2021 r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Budowa aparatury do badania szczelności komory magazynowej

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „ Budowa aparatury do badania szczelności komory magazynowej" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „PRZETARG APARATURA DO BADANIA SZCZELNOŚCI”. Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 30.11.2021r. do godziny 15:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przedłużono termin składania ofert na postępowanie Budowa aparatury do badania szczelności komory magazynowej" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. do dnia 06.12.2021 r. do godziny 16:00.

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert.

Zmianie ulega treść pkt. VIII Zaproszenia w ten sposób, że dodaje się stwierdzenie:
Oferty wraz z załącznikami można również przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu).

Świadczenie usług w Laboratorium Górniczym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „ Świadczenie usług w Laboratorium Górniczym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o." dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Laboratorium Górnicze – NIE OTWIERAĆ”. Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 16.11.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert.

Zmianie ulega treść pkt. IX Zaproszenia w ten sposób, że dodaje się stwierdzenie:
Oferty wraz z załącznikami można również przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu).

Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „ Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatcyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatcyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych – NIE OTWIERAĆ”. Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 12.11.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu „Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, andres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu)  do dnia 15.11.2021r. do godziny 15:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

 1. Ilość lokalizacji (adres, adresy)

Jedna lokalizacja. 31-261 Kraków ul. Wybickiego 7

 1. Ilość wszystkich pracowników organizacji

Ok. 32 osoby

 1. Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)

Ok. 20

 1. Ilość komputerów (również przenośnych)

Ok.32

 1. Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.)

12

 1. Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)

9

 1. Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)

2

 1. Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?

Tak/Tak

 1. Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?
  Czy wymaga ona aktualizacji?

Tak/Tak

 1. Ile wizyt fizycznych Państwo wymagają w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

W zależności od potrzeb

 1. Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?

Nie określono

 1. Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Nie określono

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych”  wybrano firmę: 

Grupa Prawna Togatus
Al. Jana Pawła II 61 lok. 308
01-031 Warszawa

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego " dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Kredyt obrotowy – NIE OTWIERAĆ”. Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 15.11.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Informujemy, że przedłużono termin składania ofert na postępowanie Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego”  dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. do dnia 25.11.2021 r. do godziny 16:00.

Szanowni Państwo,
Postępowanie zostało unieważnione.

Oferta wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni pokoi biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7.
Pokoje biurowe znajdują się w budynku dwukondygnacyjnym  na parterze oraz pierwszym piętrze.
W sumie do wynajęcia mamy 10 pokoi o powierzchni 17,6 m 2 każdy.
Obiekt położony jest zaledwie 2,5 km od centrum miasta. W odległości ok 400 m znajduje sie węzeł komunikacyjny tramwajowy (nr linii  3, 5, 18, 50) oraz autobusowy (nr linii 164, 140), ok 200m stacja Kraków Młynówka – przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 118, obsługujący pociągi pasażerskie z Dworca Głównego w Krakowie do Portu Lotniczego -Balice

Charakterystyka oferowanej powierzchni:

• wejście do ul. Wybickiego 7,
• całodobowa ochrona,
 
Zgodnie z założeniami właściciela Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w stanie istniejącym lub do samodzielnego wykończenia.

Główne warunki umowy najmu:

Stawka za powierzchnię - 47,25 zł/m2 netto z mediami

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.