Ogłoszenia


Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia do 31.01. 2022 r. do godziny 15:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Świadczenie usług w zakresie wyceny przedsiębiorstwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na Świadczenie usług w zakresie wyceny przedsiębiorstwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o. Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku,na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.01.2022 r. do godz. 16.00. Wiadomość e-mail należy oznaczyć tytułem PRZETARG – WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA „CHEMKOP SP. Z O.O” (podając hasło w treści odrębnego e-maila).

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Pytania i odpowiedzi do postępowania :
 1. W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego na wycenę spółki chciałam zapytać o dane / dokumenty niezbędne do wyceny, czy będą one dostępne już w poniedziałek 10 stycznia?

ODP. Tak. Dokumenty niezbędne do wyceny: sprawozdanie finansowe za 2019r, 2020r. są dostępne na stronie www.ekrs.ms.gov.pl , natomiast prognoza za 2021 r. zostanie udostępniona po wyborze Oferenta.

 1. Czy faktycznie termin składania ofert jest do 08 stycznia 2022 r., tj. do soboty?

ODP. Tak, termin składania ofert jest do 08.01.2022 r.

 1. Czy faktycznie termin realizacji prac jest do 14 stycznia 2022 r.?

ODP. Tak, termin realizacji prac jest do 14.01.2022 r.

 1. Skoro wycena ma być wg stanu na 31.12.2021 roku, to czy są już gotowe dokumenty, które stanowić będą podstawę jej wykonania, w szczególności sprawozdania finansowe?

ODP. Dokumenty niezbędne do wyceny to sprawozdanie finansowe za 2019r, 2020r. (dostępne na stronie www.ekrs.ms.gov.pl) oraz prognoza za 2021r., która zostanie udostępniona po wyborze Oferenta.

 1. Czy spółka dysponuje aktualnym operatem szacunkowym dla wszystkich własnych nieruchomości, który miałby być wykorzystany do wyceny?

ODP. Spółka nie dysponuje aktualnym operatem szacunkowym dla wszystkich własnych nieruchomości.

 1. Czy w ramach usługi wymagane jest wykonanie tych operatów szacunkowych? Jeśli tak to – jaka jest ilość lokalizacji nieruchomości (gdzie są) i jaka jest ich specyfikacja: tj. ilość budynków, jakie to są budynki (biurowe, mieszkalne, produkcyjne), ilość kondygnacji orientacyjnie powierzchnia oraz grunty – lokalizacja i ich orientacyjna powierzchnia.

ODP. Nie jest wymagany.

 1. Prosimy o padanie wszystkich lokalizacji nieruchomości zabudowanych bądź niezabudowanych wchodzących w skład majątku, ilość KW, ilość gruntów, budynków, budowli (w przypadku braku informacji ilości środków trwałych w grupach).

ODP. Nieruchomości znajdują się przy Ul. Wybickiego 7 i 7A (współwłasność), dwie KW, 11 068 m2, 2 budynki i współwłasność, cała infrastruktura wraz z drogą wewnętrzną. Cała szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona po wyborze Oferenta.

 1. Prosimy o podanie Ilości i rodzajów wartości niematerialnych i prawnych np. licencje, know – how, technologia, znaki towarowe, patenty itp., Ilości środków trwałych (w grupach), wartość początkowa, ilości wyposażenia dodatkowego.

ODP. Cała szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona po wyborze Oferenta.

 1. Dane dot. sytuacji finansowej tj.: aktualny bilans, skrócony rachunek wyników za ostatni rok.

ODP. Wyżej wymienione dokumenty zostaną udostępnione po wyborze Oferenta.

 1. Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo

ODP. Spółka zatrudnia 27 pracowników.

 1. Proszę o określenie rzeczywistego zakresu pracy, w tym konieczności zatrudnienia rzeczoznawcy majątkowego.

ODP. Punkt IV Zaproszenia do złożenia oferty

 1. W projekcie umowy brakuje załącznika nr 3 – Szczegółowy opis zakresu umowy – proszę o udostępnienie;

ODP. Przedmiotem umowy jest sporządzenie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Załącznik nr 3 został usunięty.

 1. Proszę o podanie terminu podpisania umowy.

ODP. Niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej.

 1. Czy możliwe jest podpisanie umowy podpisem kwalifikowanym?

ODP. Tak.

Zmiana treści Umowy:

Zmianie ulega treść umowy w ten sposób, że :

"Załącznik Nr 1 KRS Zamawiającego
Załącznik Nr 2 KRS/CEiDG Wykonawcy
Załącznik Nr 3 Oferta na Usługę."

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie wyceny przedsiębiorstwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o." wybrano firmę:

P.U. "HOLOX" S.C.
ul. T. Wilsona 9/1
43-300 Bielsko-Biała

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.

Przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Wybickiego 7 w Krakowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Wybickiego 7 w Krakowie.  Ofertę można sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu, przy czym za kompletność oferty odpowiada oferent. Kopertę należy oznaczyć dopiskiem:"CHEMKOP - PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Arnolda Walczewskiego ul. Barska 61, 30-307 Kraków do dnia 28 lutego 2022 do godz. 15:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia do 27.12. 2021 r. do godziny 15:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szanowni Państwo,
Informujemy iż postepowanie zostało unieważnione

Wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego budynków zlokalizowanych przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na Wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego budynków zlokalizowanych przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku,na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.12.2021r. do godziny 16:00. Wiadomość e-mail należy oznaczyć tytułem "wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego budynków" (podając hasło w treści odrębnego e-maila).

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Świadczenie usług ochrony mienia realizowanej w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na Świadczenie usług ochrony mienia realizowanej w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN". Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: "Świadczenie usług ochrony mienia dla OBRGSChem CHEMKOP sp. z o.o. oraz IGSMiE PAN - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 21.12.2021 r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga podjazdu Grupy Interwencyjnej? Jeśli tak, czy Zamawiający zezwala w tym zakresie na podwykonawstwo?
Odpowiedź: Spółka wymaga całodobowej ochrony mienia.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga ochrony przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne?
Odpowiedź : Nie

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu „ Świadczenie usług ochrony mienia realizowanej w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN" wybrano firmę:

Wolf II. Służba ochrony Sp. z o.o
Hetm. Stanisława Zółkiewskiego
38-400 Krosno

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.

Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli”.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na "Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, andres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (podając hasło w treści odrębnego e-maila) do dnia 10.12.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przedłużono termin składania ofert na postępowanie Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli” do dnia 15.12.2021r do godz.07:00.

Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na "Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WYCENA NIERUCHOMOŚCI - NIE OTWIERAĆ". . Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia do 09.12. 2021 r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Pytanie: Czy Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości ma być wykonana w tym roku czy 2022?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w Zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca ma 2 tygodnie na wykonanie usługi od momentu  podpisania Umowy. Planowane zawarcie  umowy nastąpi w połowie grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu „Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży" wybrano firmę:

HOLOX Spółka Cywilna Małgorzata Jakubiec, Maria Jakubiec
Ul. Wilsona 9/1
43-300 Bielsko Biała

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.

Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami" dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:"PRZETARG – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - NIE OTWIERAĆ". Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 7.12.2021 r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu „Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami" wybrano firmę:

Canny Code sp. z o.o.
ul. Pawia 9
31-154 Kraków

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.

Świadczenie usług w Laboratorium Górniczym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniua na „ Świadczenie usług w Laboratorium Górniczym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o." dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków.Ofertę  należy złożyć w zaklejonej    kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Laboratorium Górnicze – NIE OTWIERAĆ”. Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 16.11.2021r. do godziny 16:00.

Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert.

Zmianie ulega treść pkt. IX Zaproszenia w ten sposób, że dodaje się stwierdzenie:
Oferty wraz z załącznikami można również przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu).

Szanowni Państwo

Informujemy, że w postępowaniu „Świadczenie usług w Laboratorium Górniczym spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop sp. z o.o.” do wykonania pakietu nr 1: „Świadczenie usług laboratoryjnych – audyt wyposażenia Laboratorium Górniczego”  wybrano Pana Wiesława Kasprzyka.

Dziękujemy wszystkim za udział w postępowaniu.


Oferta wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni pokoi biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7.
Pokoje biurowe znajdują się w budynku dwukondygnacyjnym  na parterze oraz pierwszym piętrze.
W sumie do wynajęcia mamy 10 pokoi o powierzchni 17,6 m 2 każdy.
Obiekt położony jest zaledwie 2,5 km od centrum miasta. W odległości ok 400 m znajduje sie węzeł komunikacyjny tramwajowy (nr linii  3, 5, 18, 50) oraz autobusowy (nr linii 164, 140), ok 200m stacja Kraków Młynówka – przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 118, obsługujący pociągi pasażerskie z Dworca Głównego w Krakowie do Portu Lotniczego -Balice

Charakterystyka oferowanej powierzchni:

• wejście do ul. Wybickiego 7,
• całodobowa ochrona,
 
Zgodnie z założeniami właściciela Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w stanie istniejącym lub do samodzielnego wykończenia.

Główne warunki umowy najmu:

Stawka za powierzchnię - 47,25 zł/m2 netto z mediami

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.